ตัวเรือน ควอนตั้มซายน์(บน) รหัส QE-101
ต่างหู จากข้อเลสควอนตั้มซายน์
ก้านแป้น ฝังเพชรรัสเซีย ข้างละ 2 เม็ด
ราคาตัวเรือน 1,000 บาท(บน) รหัส QE-101
ต่างหู จากข้อเลสควอนตั้มซายน์
ก้านแป้น ฝังเพชรรัสเซีย ข้างละ 2 เม็ด
ราคาตัวเรือน 1,000 บาท(บน) รหัส QJ-201
จี้ จากข้อเลสควอนตั้มซายน์
จี้หูกระต่ายก้านลวด ฝังเพชรรัสเซีย 2 ชั้น (ใช้เพชรประมาณ 50 เม็ด)
ฝังเพชรเทคนิคจิกไข่ปลา
ราคาตัวเรือน 2,000 บาท
(บน) รหัส QR-301
แหวน จากข้อเลสควอนตั้มซายน์
ฝังเพชรรัสเซีย 20 เม็ด
ราคาตัวเรือน 1,500 บาท
(บน) รหัส QR-302
แหวน จากข้อเลสควอนตั้มซายน์
ฝังเพชรรัสเซีย 8 เม็ด
ราคาตัวเรือน 1,200 บาท

(บน) รหัส QR-303
แหวน จากข้อเลสควอนตั้มซายน์
ฝังเพชรรัสเซีย 2 เม็ด
ราคาตัวเรือน 1,200 บาท

(บน) รหัส QR-304
แหวน จากข้อเลสควอนตั้มซายน์
ตัวเรือนแต่งลายร่อง
ราคาตัวเรือน 1,000 บาท


(บน) รหัส QR-305
แหวน จากข้อเลสควอนตั้มซายน์
ตัวเรือนทรงแหวนมอญ
ราคาตัวเรือน 1,000 บาท
(บน) รหัส QR-306
แหวน จากข้อเลสควอนตั้มซายน์
ตัวเรือนแหวน ทรงถัง
ราคาตัวเรือน 1,000 บาท