น้ำประสานทองคืออะไร?น้ำประสานทองคืออะไร?

น้ำประสานทองคืออะไร... หลายคนมักบ่นเวลาซื้อทองว่า "ทองที่มีน้ำประสานเยอะถือว่าไม่ดี"
นั่นเป็นความเข้าที่ถูกต้องเพียงบางส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
เพราะน้ำประสานทองก็คือวัตถุที่มีคุณสมบัติเชื่อมทองให้ยึดติดกัน เพราะฉะนั้น
คุณสมบัติของมันจะต้องหลอมเหลวก่อนที่ทองจะละลาย นั่นคือมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำกว่าทองนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น ทองคำบริสุทธิ์ 99.99% หลอมเหลวที่ 1,000 องศาเซลเซียส
น้ำประสานทองต้องมีจุดหลอมเหลวที่ 800 องศาเซลเซียส เพื่อที่ว่าเมื่อน้ำประสานทองละลายแล้ว
จะทำให้ทองยึดติดกันก่อนที่เนื้อทองจะหลอมละลายนั่นเอง นี่เป็นหลักการง่าย ๆ ทางวิทยาศาสตร์

ในการผลิตทองนั้น น้ำประสานจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญตัวหนึ่ง
เพราะถ้าไม่มีน้ำประสานทอง ทองจะติดลวดลายหรือเชื่อมติดกันได้อย่างไร
จะว่าไปแล้ว น้ำประสานทองก็คือทองนั่นเอง
แต่จะเป็นทองที่มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าทองที่นำมาผลิตชิ้นงานดังที่กล่าวมาข้างต้น

ดังนั้นงานที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีลวดลายมากก็จะใช้น้ำประสานมาก
และเราต้องมาทำความเข้าใจเสียใหม่ว่างานที่ยากและซับซ้อน ค่าแรงก็จะสูงตามเช่นกัน
เพราะฉะนั้นเวลาขายคืน ก็จะคิดให้ลูกค้าเฉพาะค่าทองเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าจะถูกตัดราคา
หรือตัดค่าน้ำประสาน หากแต่ทองทุกชนิดจะถูกรับซื้อเข้าคำนวณเฉพาะเนื้อทองไม่รวมค่าแรงนั่นเอง ฯลฯ

ขอขอบคุณ : ร้านอรอนงค์ช่างทอง : ที่มาของบทความ
บทความต้นฉบับ คลิกที่นี่