แผ่นทองคำแท้ แผ่นเงินแท้รับตัด แผ่นทองคำแท้ แผ่นเงินแท้ เพื่อทำตะกรุด หรือใช้ในพิธีต่าง ๆ


.
Photobucket

Photobucket

แผ่นทองคำแท้ 96.5% ราคาของแผ่นตะกรุดคิดตามน้ำหนักและราคาทองคำ
ค่าแรงหลอมรีด ตารางนิ้วละ 50 บาท

แผ่นทองเบอร์ 3 (ความหนาประมาณ 0.1 มิลลิเมตร)
ขนาด 1"x1" น้ำหนักประมาณ 0.7 กรัม
ขนาด 5"x5" น้ำหนักประมาณ 17.5 กรัม

คิดตามราคาทอง บวกค่าทองสูญ (ค่าซิ)
น้ำหนัก น้อยกว่า 1 บาท คิดค่าซิ 20% ของน้ำหนักจริง
น้ำหนัก มากกว่า 1 บาท คิดค่าซิ 15% ของน้ำหนักจริง
น้ำหนักมากกว่า 10 บาท คิดค่าซิ 10% ของน้ำหนักจริง

ตัวอย่างเช่น...

ณ ราคาทอง 25,000 บาท

แผ่นทองคำ ขนาด 1"x1" ( 1 ตารางนิ้ว)
น.น. 0.7 กรัม ค่าแรง 50 บาท
รวมราคา แผ่นละ 1,427 บาท

แผ่นทองคำ ขนาด 5"x5" ( 25 ตารางนิ้ว)
น.น. 17.5 กรัม ค่าแรง 1,250 บาท
รวมราคา แผ่นละ 34,255 บาท

** ราคาแผ่นทองคำแท้ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักจริงและราคาทอง ณ วันที่ตกลง**
*** ต้องการผูกราคาทอง ลูกค้าต้องชำระเงินทั้งหมดตามราคาประเมินในวันที่สั่งตัด***


.
Photobucket


แผ่นเงิน : เงินแท้ (หลอมจากเงินเม็ดไม่ผสมโลหะอื่น)
ราคา ตารางนิ้วละ 35 บาท

ความหนา = 0.1 มิลลิเมตร (แผ่นเบอร์ 4)

ราคา คิดเป็นตารางนิ้ว


ตัวอย่างขนาดนิยม :

แผ่นเงินรีด ขนาด 5x5 นิ้ว(สากล)
น้ำหนักเงิน : ประมาณ 16 กรัม

ราคา แผ่นละ 875 บาท


-------------------

กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

ติดต่อ โต๊ะช่างคลับ (ร้านทองท่าพระ นพคุณ)
คุณน้อง โทร. 081 820 7951