งานเลี่ยม คุณ จอห์น #2

ทว่า... หลังจากงานเลี่ยมเสร็จ ส่งไปรษณีย์ไปได้ไม่กี่วัน

ลูกค้าเกิดเปลี่ยนใจ อยากให้ใส่พระโสธรกรมตำรวจลงไปในกรอบ 3 ห่วงนี้แทน

และขึ้นกรอบใหม่สำหรับปู่ทวด

ได้ค่ะ...ไม่มีปัญหา... งานชิ้นไหน หากทำได้ โต๊ะช่างจัดให้อยู่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่น... เราต้องมาเล็งกันเสียก่อนก่อนว่า พระองค์ใหม่จะใส่เข้ากับกรอบเดิมได้หรือไม่

วิธีการเล็งก็คือให้วางพระลงไปในกรอบและดูว่าองค์พระนั้น "เปิดหลุด" หรือไม่ค่ะ

"เปิดหลุด" คือภาษาช่างเลี่ยม หมายถึงขนาดของพระสามารถลอดวงกรอบด้านหน้าออกมาได้หรือไม่

หากลอดไม่ได้ ก็จะไม่สามารถใส่แบบอัดกันน้ำได้เนื่องจากเนื้อที่ขอบข้างจะไม่เพียงพอ

แต่หากวัดแล้ว... "เปิดหลุด" ก็หมายความว่า ใส่ได้ในกรณีนี้ ถือว่า เปิดหลุด ค่ะ


ผลงานหลังจากสลับกรอบแล้วค่ะ