จี้เงิน

วันก่อน... พี่ประจำ ขาจร เอ้ย...! พี่จร ขาประจำ รับงานจี้เงินมาให้โต๊ะช่าง 1 ชิ้น
โดยลูกค้าเอง มีนิลเม็ดโตมา 1 เม็ด และต้องการให้ขึ้นตัวเรือนเลียนแบบแหวนนิล
ที่ลูกค้าท่านนี้ใช้อยู่ เพื่อให้เป็นเซ็ตเดียวกัน


แหวนนิลตัวอย่าง ที่ลูกค้าแนบมาให้ก็ต้องเริ่มจากการแกะแบบกันล่ะค่ะ โดยขยายอัตราส่วนให้พอดีกับนิลเม็ดโตที่จะขึ้นเป็นจี้ทั้งใบ ช่อ เถา ... เลื่อยฉลุแผ่นเงินเป็นชิ้นเล็ก ๆ และกลึงในบล็อกไม้จนกว่าจะลงตัว
เมื่อทำเสร็จแต่ละชิ้นก็นำมาติดไว้บนแผ่นดินน้ำมันไว้ก่อน เพื่อล็อกตำแหน่ง

หลังจากนั้นก็เชื่อมแต่ละชิ้นน้อย ๆ ไว้ด้วยกันโดยใช้ไฟและน้ำประสานเงินเมื่อตัวเรือนดินขึ้นเสร็จเรียบร้อยก็เป็นหน้าที่ของช่างฝัง ที่จะฝังเพชรสวิสและหัวนิลไว้อย่างพอดิบพอดี


ผลงานจี้เงินเมื่อเสร็จออกมาเรียบร้อย...
ได้เป็นเซ็ตแหวนและจี้นิลตัวเรือนเงิน ที่เข้ากันอย่างเหมาะเจาะ...