เบี้ยแก้ เลี่ยมเงินลงยาร้อน

เบี้ยแก้นารายณ์ทรงครุฑ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว

เลี่ยมเงิน ลงยาร้อน ชุบทองคำขาว