ข้องา / หินลาปิส เลี่ยมฉลุ

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]

พระสังขจายเนื้อทับทิม

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]

พระกลีบบัว เลี่ยมทองโบราณ

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]

พระโพธิสัตว์ องค์อริยธารา

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]

พระกริ่ง อ.เฉลิมชัย

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]