ตะกรุด เลี่ยมเงิน

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]

ตะกรุด เลี่ยมเงินลงยา

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]

ปลัดขิก เลี่ยมผ่าหวายทอง

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]

ตะกรุดเลี่ยมเงิน 3 ห่วง

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]

เบี้ยแก้ เลี่ยมเงินอัดกันน้ำ

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]