โป่งข่าม กำไลเงิน/พวงกุญแจ

Photobucket

Photobucket

Photobucket