เพชรนาคา ตาพญานาค

Photobucket Photobucket

[...]

โป่งข่าม จี้เงิน / กำไลเงิน

Photobucket Photobucket

[...]

สิงห์งาแกะ / เม็ดข้าวเม่า

Photobucket Photobucket Photobucket

[...]

สมเด็จพระคะแนน วัดปริวาส

Photobucket Photobucket

[...]

พระราหู กะลาตาเดียว

Photobucket Photobucket Photobucket

[...]

ขุนแผน กรอบเงินลงยาร้อน

Photobucket Photobucket

[...]

จตุคามรามเทพ / พระพิราพ

Photobucket Photobucket Photobucket

[...]

ล.ต.บัว / ล.พ.สมชาย

Photobucket Photobucket

[...]

พระราหู อ.เฉลิมชัย 1/2

Photobucket Photobucket

[...]

พระราหู อ.เฉลิมชัย 2/2

Photobucket Photobucket

[...]

พระพิฆเนศ เวิร์คพอยท์

Photobucket Photobucket Photobucket

[...]

มหาว่านขาว / ชินราช

Photobucket Photobucket Photobucket

[...]

เหรียญท้าวมหาพรหมธาดา

Photobucket Photobucket

[...]

พระขุนแผน / หัวใจ

Photobucket Photobucket

[...]

เสือ วัดปริวาสราชสงคราม 1/2

Photobucket Photobucket Photobucket

[...]

เสือ วัดปริวาสราชสงคราม 2/2

Photobucket Photobucket

[...]

พระสมเด็จ เลี่ยมกรอบโบราณ

Photobucket




Photobucket



Photobucket



[...]

หลวงพ่อโสธร เลี่ยมเงิน

Photobucket




Photobucket




[...]

พระปิดตา / พระสังขจายน์

Photobucket



Photobucket




[...]

ล.พ.หนึ่ง / ล.ป.แหวน

Photobucket



Photobucket


Photobucket



[...]

ล.ป.สุบิน / ล.พ.ทบ

Photobucket


Photobucket

[...]