เหรียญเสมา เลี่ยมเงินยกซุ้ม

Photobucket Photobucket Photobucket