คอร์สเลี่ยมพระ 3/2555

ขอประมวลภาพผลงานพระเลี่ยมองค์แรกมาให้ชมกันก่อนค่ะ Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket