เซ็ต เลี่ยมเงินโบราณ 1/2

Photobucket

Photobucket

Photobucket