เหรียญ ร.9 / ร.5

Photobucket

Photobucket

Photobucket