จับขอบเงิน ยกซุ้ม 1/2

Photobucket

Photobucket

Photobucket