จับขอบเงินยกซุ้ม ลวดเกลียว

Photobucket

Photobucket