เขี้ยวเสือ เลี่ยมสาแหรกเงิน

Photobucket

Photobucket

[...]

เขี้ยวเสือ เลี่ยมเงิน แบบพิเศษ

Photobucket

Photobucket

[...]

จับขอบเงินยกซุ้ม ลวดเกลียว

Photobucket

Photobucket

[...]

หลวงพ่อทวด / ดาบ

Photobucket

Photobucket

[...]

เสมาเลี่ยมเงิน ปะทองแท้

Photobucket

Photobucket

[...]

จับขอบเงิน ยกซุ้ม

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]

หลวงพ่อเงิน / พระพิฆเนศ

Photobucket

Photobucket

[...]

ล็อกเก็ตรูปหิน หลวงปู่ชื่น

Photobucket

Photobucket

[...]

ล็อกเก็ตรูปหิน เลี่ยมโบราณ

Photobucket

Photobucket

[...]

พระลักษณ์ / ขุนแผน

Photobucket

Photobucket

[...]

ตลับเงิน หลวงปู่ทวด

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]

สมเด็จวัดไร่ขิง เลี่ยมเงิน

Photobucket

Photobucket

[...]

พระกริ่ง เลี่ยมครอบแก้วเงิน

Photobucket

Photobucket

[...]

หลวงพ่อเปิ่น เลี่ยมทองยกซุ้ม

Photobucket

Photobucket

[...]

เบี้ยแก้ เลี่ยมเงินลงยาร้อน

Photobucket

Photobucket

[...]

จับขอบเงิน ยกซุ้ม 1/2

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]

จับขอบเงิน ยกซุ้ม 2/2

Photobucket

Photobucket

[...]

ตลับเงิน / งานเลี่ยมโบราณ

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]

พระสมเด็จ / ปู่ทวด

Photobucket

Photobucket

[...]

เหรียญ ร.9 / ร.5

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]

เลี่ยมเงิน ฝังเพชร / ฝังพลอย

Photobucket

Photobucket

[...]

เซ็ต เลี่ยมเงินโบราณ 1/2

Photobucket

Photobucket

Photobucket

[...]